Д-р Атанас К. Андреев

Д-р Атанас К. Андреев

Биография:

2018-до момента: УМБАЛ “Св. Анна“ – I Клиника по Ортопедия и Травматология
Ортопед-травматолог/ Външен консултант в МБАЛ „Вита“
1992г. до 2018: Първа травматологична клиника УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
1990г. – 1992г. – Медицински център ЦСКА.
Ортопед-травматолог, с призната специалност през 1996г.
Специални интереси – артроскопия на колянна, раменна, тазобедрена става; спортна травматология.

Образование:

2004 – придобита магистърска степен “Здравен мениджмънт”;
2000 – придобити свидетелства за професионална квалификация и правоспособност по Артроскопия;
1996 – придобита специалност по Ортопедия и травматология;
1990 – магистър по медицина.

Трудов стаж:

Специализации:

1999 г. – Артроскопия, North-West Medical center, Wancuver, WA, USA.
2001 г. – Ендопротезиране на колянна става, Piedmont Hospital, Atlanta, CA, USA.
2005 г. – Гонартроза – оперативно лечение
2007 г. – АО курс, оперативно лечение на фрактури, АО Фондация.
2012 г. – Артроскопия на раменна става, North-West Washington Medical Center, WA, USA.
2012 г. – ІХ International course on Arthroscopic techniques, Ljubliana, Slovenia.
2013 г. – Курс Артроскопия на тазобедрена става, North-West surgical specialist, Portland, USA
2018 г. – Защитава дисертационен труд на тема Възстановяване на предна кръстна връзка с ВТВ алографт.

Членство в научни и съсловни организации:

  • Български лекарски съюз
  • Българската асоциация по артроскопска хирургия и спортна травматология
  • Българската ортопедо-травматологична асоциация – БОТА
  • Европейската асоциация по спортна травматология, колянна хирургия и артроскопия – ESSKA
  • AAOS – Американска асоциация на ортопедите хирурзи.
  • Медицинската комисия на международната федерация по модерен петобой (UIPM) Д-р Андреев е заслужил майстор на спорта по гребане. Негови пациенти са много от най-известните български спортисти.