Д-р Владимир Вл. Велков

Д-р Владимир Вл. Велков

Роден на 18. 02.1969 г. в гр. Видин.
През 1987 г. завършва ЕСПУ „Кирил и Методий“- гр. Видин със златен медал.
През 1996 г. завършва медицина в МУ- Плевен.
През 1997г. започва работа в ОРБ “Св. Петка” – гр. Видин в отделение по „Ортопедия и травматология“.
През 1999 г. започва клинична ординатура по ортопедия и травматология към IV Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, където работи и понастоящем.
През 2004 г. придобива специалност по „Ортопедия и травматология“.
Специалист в областта на:
спешната травматология;
лечение на политравмени пациенти;
фрактури на горните и долните крайници,;
първично ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави;
артроскопска хирургия на ставите.

Д-р Велков е преминал специализирани курсове по:

  • Артроскопия на раменна и колянна става в Словения – IX International course on Arthroscopic techniques –Ljubljana – Slovenia през 2012 г.
  • Артроскопия на раменна става в Хърватия -Akromion Special Hospital for Orthopaedics and Traumatology- Prof Nikola Čičak – през 2013 г. и 2014 г.

Членство в научни и съсловни организации:

Български лекарски съюз от 1997 г.
Българска Ортопедично-Травматологична Асоциация /БОТА/ от 2002 г.
AO Foundation Europe
Специалистът взима редица участия в национални и международни симпозиуми, конгреси, семинари и обучения.
Д-р Велков владее руски, сърбо-хърватски и английски език.