Д-р Атанас К. Андреев

Биография:

2018 – до момента: УМБАЛ „Св. Анна“ – 1-ва Клиника по Ортопедия и Травматология
Ортопед-травматолог / Външен консултант в МБАЛ „Вита“
1992 – 2018г. – Първа травматологична клиника УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.
1990 – 1992г. – Медицински център ЦСКА.
Ортопед-травматолог, с призната специалност през 1996г.
Специални интереси – артроскопия на колянна, раменна, тазобедрена става; спортна травматология.

Образование:

2004 – придобита магистърска степен „Здравен мениджмънт“;
2000 – придобити свидетелства за професионална квалификация и правоспособност по Артроскопия;
1996 – придобита специалност по Ортопедия и травматология;
1990 – магистър по медицина.

Трудов стаж:

Специализации:

1999 г. – Артроскопия, North-West Medical center, Wancuver, WA, USA.
2001 г. – Ендопротезиране на колянна става, Piedmont Hospital, Atlanta, CA, USA.
2005 г. – Гонартроза – оперативно лечение
2007 г. – АО курс, оперативно лечение на фрактури, АО Фондация.
2012 г. – Артроскопия на раменна става, North-West Washington Medical Center, WA, USA.
2012 г. – ІХ International course on Arthroscopic techniques, Ljubliana, Slovenia.
2013 г. – Курс Артроскопия на тазобедрена става, North-West surgical specialist, Portland, USA
2018 г. – Защитава дисертационен труд на тема Възстановяване на предна кръстна връзка с ВТВ алографт.

Членство в научни и съсловни организации:

 • Български лекарски съюз
 • Българската асоциация по артроскопска хирургия и спортна травматология
 • Българската ортопедо-травматологична асоциация – БОТА
 • Европейската асоциация по спортна травматология, колянна хирургия и артроскопия – ESSKA
 • AAOS – Американска асоциация на ортопедите хирурзи.
 • Медицинската комисия на международната федерация по модерен петобой (UIPM) Д-р Андреев е заслужил майстор на спорта по гребане. Негови пациенти са много от най-известните български спортисти.

Д-р Владимир Вл. Велков

Роден на 18. 02.1969 г. в гр. Видин.
През 1987 г. завършва ЕСПУ „Кирил и Методий“- гр. Видин със златен медал.
През 1996 г. завършва медицина в МУ- Плевен.
През 1997г. започва работа в ОРБ “Св. Петка” – гр. Видин в отделение по „Ортопедия и травматология“.
През 1999 г. започва клинична ординатура по ортопедия и травматология към IV Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, където работи и понастоящем.
През 2004 г. придобива специалност по „Ортопедия и травматология“.
Специалист в областта на:
спешната травматология;
лечение на политравмени пациенти;
фрактури на горните и долните крайници,;
първично ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави;
артроскопска хирургия на ставите.

Д-р Велков е преминал специализирани курсове по:

 • Артроскопия на раменна и колянна става в Словения – IX International course on Arthroscopic techniques –Ljubljana – Slovenia през 2012 г.
 • Артроскопия на раменна става в Хърватия -Akromion Special Hospital for Orthopaedics and Traumatology- Prof Nikola Čičak – през 2013 г. и 2014 г.

Членство в научни и съсловни организации:

Български лекарски съюз от 1997 г.
Българска Ортопедично-Травматологична Асоциация /БОТА/ от 2002 г.
AO Foundation Europe
Специалистът взима редица участия в национални и международни симпозиуми, конгреси, семинари и обучения.
Д-р Велков владее руски, сърбо-хърватски и английски език.


Д-р Илия Н. Колев

Обща информация

Д-р Илия Колев е ортопед и травматолог в София с над 7 години опит. Извъpшвa диaгностикa и лeчeниe нa пaциeнти c opтoпeдични зaбoлявaния – заболявания на опорно-двигателния апарат, счупвания, артрози, бoлки в cтaвитe, тpaвми oт cпopт, нaвяxвaния, възпaлитeлни и дегенеративни cъcтoяния и дp.

Биография

След своето дипломиране д-р Колев работи в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ Кърджали. През 2012 г. започва работа като специализант по ортопедия и травматология в Първа травматологична клиника на УМБАЛСМ “ Н. И. Пирогов“, където работи до 2018 г. От 2018 г. д-р Илия Колев е част от екипа специалисти на УМБАЛ „Света Анна” София. Към момента работи и в ортопедичния кабинет на МЦ Гина София.

Образование

Завършва Медицински университет Пловдив през 2011 г. Своята специалност Ортопедия и травматология придобива през 2017 г. Д-р Колев е Докторант към Клиника по ортопедия и травматология в Медицински институт на МВР. Има Клинична специализация в клиника „Rebound“ Ванкувър, щата Вашингтон.

Допълнителни квалификации

 • Курсове по артроскопия и колянно ендопротезиране;
 • Завършен курс в АО – Basic (2015 г. България), АО – Advanced (2016 г. България);
 • Участие в курсове и конференции по специалността в страната и чужбина;

Членство в научни и съсловни организации:

 • Българска ортопедична и травматологична асоциация
 • Български лекарски съюз
 • American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
 • Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO)

Д-р Павел Р. Кастаманов

Д-р Павел Кастаманов е специализант по ортопедия и травматология в София с 4 години опит. Извъpшвa диaгностикa и лeчeниe нa пaциeнти c opтoпeдични зaбoлявaния – заболявания на опорно-двигателния апарат, счупвания, артрози, бoлки в cтaвитe, тpaвми oт cпopт, нaвяxвaния, възпaлитeлни и дегенеративни cъcтoяния и дpуги.

2002-2007г. – Завършва средното си образование ЧПГ „Джон Атанасов“ гр. Благоевград
2008-2015г. – Завършва магистър по хуманна медицина МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна .
2015-2018 – Специализант по ортопедия и травматолигия в Първа клиника по ортопедия и травматология УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
2018- до момента – УМБАЛ „Св. Анна“ I Клиника по Ортопедия и Травматология
Участие в курсове и конференции по специалността в страната и чужбина;

Членство в научни и съсловни организации:

 • Българска ортопедична и травматологична асоциация
 • Български лекарски съюз
 • American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
 • Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (AO)