Ортопедични травми и спортни наранявания:

Хофа синдром или синдрома на възпаленото мастно тяло под капачката
Увреда на лабрума на тазобедрената става
Увреда на лабрума на раменната става
Увреди в областта на гелзенанта става
Увреда на предната кръстна връзка (ПКВ) или скъсване на ПКВ
Увреда на сухожилието на дългата глава на м. Бицепс Брахии
Плика синдром или Синдром на медиопателарната плика
Увреда на менискус или скъсан менискус
Импийджмънт синдром на тазобедрена става или фемуроацетабуларен импийджмънт синдром
Импийджмънт синдром на раменната става
Дисекиращ остеохондрит на глезенната става
Артрозно коляно или Гонартроза