Плика синдром или Синдром на медиопателарната плика

Според световната литература , Плика синдромът представлява между 3% и 5 % от общата патология на колянната става . Диагностицирането на синдрома варира между 18% и 72% .

Медиопателарната плика предствалява мекотъканен брид , позициониращ се в медиалното ставно пространство на коляното . Тя е често срещан анатомичен вариант на непълна резорбция на мекотъканна стена разделята коляното на две половини по време вътреутробното развитие на индивида . Честотата и в някои популации може да достигне до 70 % . Медиопателарната плика може да се срещне в коляното и без клинична изява на симптомите .

Поради трудното му диагностициране , навременното му оперативно лечение (между 3-6 месеца от началото на симптомите) е успешно в не голям процент от пациентите . Недиагностицираната хипертрофия на медиопателарната плика е една от честите причини за хронична гонартроза .

Това състояние се проявява със следните симптоми : болки (дълбоко в коляното , които се усилват при спорт или друго натоварване) , Щракащ звук , временна оточност на колянната става . Чести придружаващи състояния са : развитието на фиброзна тъкан , задебеляване на фиброзните мембрани , и уплътняване на ставната капсула . Образувалата се съединителна тъкан , води до маскиране на клиничната симптоматика . Това води до неправилен избор дали да се премине към оперативно лечение или да се използват методите на консервативното лечение . За да се постави точно диагнозата и да се вземе решение за оперативно е необходимо да се направят следните диагностични изследвания :

  • Клиничен преглед
  • Рентгенография на колянната става
  • Ядрено Магнитен резонанс (по възможност)
  • Артроскопско изследване

Лечение:

Състои от консервативни методи включващи употребата на НСПВС и медикаменти повлияващи оттока . При неповлияване на симптоматиката в рамките на 2-3 седмици е необходимо уточняване и преминаване към артроскопско лечение .

Ключови думи : Плика синдром , Медиопателарната плика , болки в коляното , Щракащ звук , Хронична Гонартроза , колянна артроскопия , артроскопско лечение , артроскопия , коляно , ядрено магнитен резонанс , НСПВС ,