Увреда на сухожилието на дългата глава на м. Бицепс Брахии

Какво представлява сухожилието на дългата глава на м.Бицепс Брахии?

Анатомията на сухожилията на мускул бицепс Брахии е уникална. В горния си край той има 2 сухожилия – едно преминаващо вътре през раменната става а другото извън нея, а в долния си край той се обединява в едно сухожилие залавящо се за лъчевата кост. Мускулът има двояка функция в двата си края.

В долния си край мускула функционира като основен супи автор на предмишницата и вторичен сгъвач на същата. В горния си край още през 1995 Warner и McMahon са доказали важността на сухожилието на дългата глава на мускула за стабилността на раменната става.

Какви са симптомите на увредата на сухожилието на дългата глава на м. Бицепс Брахии?

Обикновено пациента се оплаква от болки при движение, най – често при сгъване или супиниране на предмишницата срещу съпротивление. Пациентите често съобщават за интензивна болка в областта на сухожилието ,като след увредата(скъсването) му усещат облекчение на болката. С напредваме на времето започва отслабване на мускулания маншон около раменната става поради получилата се нестабилност след скъсването на сухожилието.

Какво може да доведе до това състояние?

Повечето пациенти са обикновено на средна възраст , като симптомите се появяват след внезапна травма. Обикновено това са пациенти които са имали болкови оплаквания в същата зона от известен период от време и извършващи дейност свързана с чести минимално травмиращи движения на същия мускул.

Какви усложнения можем да очакваме ако не се лекува?

При случаите на възпаление можем да очакваме хронична болка в областта на сухожилието ,както и периодични крампи на мускула. С напредване на състоянието можем да очакваме скъсване на сухожилието. След скъсването ,ако пациента не предприем мерки може да се очаква появата на козметичен дефект на мускула , отслабване на силата на сгъване на предмишницата ,и при липса на лечение за по – дълъг период от време може да се очаква отслабване на мускулния маншон около раменната става породено от възникналата нестабилност.

Какво е лечението?

  1. При случаите с възпаление лечението включва консервативни методи – НСПВС и физикална терапия
  2. При случаите на скъсване или на хронична болка затрудняваща функцията на раменната става се преминава към хирургично лечение.