Импийджмънт синдром на тазобедрена става или фемуроацетабуларен импийджмънт синдром

Импийджмънт синдром на тазобедрена става или фемуроацетабуларен импийджмънт синдром Какво представлява това състояние ? Фемуроацетабуларен импийджмънт синдро...

Увреда на сухожилието на дългата глава на м. Бицепс Брахии

Увреда на сухожилието на дългата глава на м. Бицепс Брахии Какво представлява сухожилието на дългата глава на м.Бицепс Брахии? Анатомията на сухожилията на муску...

Увреда на предната кръстна връзка (ПКВ) или скъсване на ПКВ

Увреда на предната кръстна връзка (ПКВ) или скъсване на ПКВ Предната кръстна връзка е основна стабилизираща структура в колянната става. Увредата ѝ води до нестаб...